TatDic.ru

Татарско-русский словарьсалкын:
  

салкын көн
салкын кыш
салкын су
салкын чэй
Салкын җирне җылыткандыр кеше
Салкын кознен сары тосе
Салкын жил исә
Салкын җил исә
салкын яңгыр ява
салкын синен щэй

Пожалуйста, помогите c переводом:

Татарский-Русский
Татарский-Русский
Татарский-Русский
Татарский-Русский

Татарский-Русский  Русский-Татарский  


Английский Испанский Немецкий Французский Итальянский Португальский Арабский Турецкий Татарский Польский Узбекский Казахский Киргизский Иврит Латынь