TatDic.ru

Татарско-русский словарьбир:
  

бир бар
бир жасынызбен
бир кулынны
бир мене
бир сизне
бир ходаем
Бир ерге алып
Бир елда ике яз буллы
бир миңа акча
Бир номерны, бирэм

Пожалуйста, помогите c переводом:

Татарский-Русский
Татарский-Русский
Татарский-Русский
Татарский-Русский

Татарский-Русский  Русский-Татарский  


Английский Испанский Немецкий Французский Итальянский Португальский Арабский Турецкий Татарский Польский Узбекский Казахский Киргизский Иврит Латынь