TatDic.ru

Татарско-русский словарьалар:
  

Алар нишлэргэ яраталар
Алар нараттан төштелэрме, каеннанмы
Алар Һәрвакыт кирек
Алар аны тыңлыйлар
Алар Кайсы телдә сөйләшәләр
Алар дус тату яшилер
Алар шигырь ятладылар
Алар тату яшиләр
Алар Һәрвакыт кирәк

Пожалуйста, помогите c переводом:

Татарский-Русский
Татарский-Русский
Татарский-Русский
Татарский-Русский

Татарский-Русский  Русский-Татарский  


Английский Испанский Немецкий Французский Итальянский Португальский Арабский Турецкий Татарский Польский Узбекский Казахский Киргизский Иврит Латынь